Vores målsætning

For os er det utroligt vigtig, her i Storkereden, at se på det enkelte barn. Hvordan trives barnet, hvad har barnet brug for. Børn er meget forskellige.

 

Vi arbejder helt klart i børnehøjde, tager en stille og rolig dag, hvis det er det børnene har brug for.                  Lære dem den almindelig hverdag, lige fra at vaske hænder, hvordan man sidder og spiser ved bordet og det at være sammen med andre. At blive selvhjulpne, at gøre nogle ting selv blandet at tage overtøj på og af.

 

Mærke og opleve de forskellige årstider. Samt styrke børnenes sanser igennem leg, naturen, bevægelse. Vigtig at børn skal have lov til at være børn.

 

At Storkereden er et ret og trygt sted, med faste rammer, kendelighed for børnene.

 

Det er ikke en intuition, vi kan rumme alle vores børn, der er plads til alle.

 

At hjælpe børnene så godt på vej, i deres første leve år, hvor der sker så meget med Dem og deres udvikling.

 

Storkereden - DGI idræt, leg og bevægelse · Anne-Mette & Torben Holbeck · Rugmarken 2 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 30 26 73 30 · mail@storkereden.net