Vi har fået godkendt en vikar via Aabenraa Kommune.

 

Hun kan træder til hvis en af os, vores børn skal til læge, tandlæge osv. Tilfælde af en af os bliver syge eller der kommer noget uventet, kan hun gå ind og tage en af vores pladser.

Pasning af børnene er altid her i Storkereden, hvor de kender hjemmet og vikaren er altid sammen med en af os. Vikaren kigger forbi ager og til, så hun ikke er fremmet for børnene.

Vikar

Storkereden - DGI idræt, leg og bevægelse · Anne-Mette & Torben Holbeck · Rugmarken 2 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 30 26 73 30 · mail@storkereden.net