Tilskud

Storkereden er en privat pasningsordring, hvor kommunen har godkendt børnepasseren og hjemmet.

Kommunen har 4 gange årligt pædagogiske tilsyn i hjemmet.

 

Privatpasning er hvor kommunen yder et tilskud til børnepasning.

Tilskudet udgør 75% af det forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningordring.

Søskende rabat 85%, max tre tilskud til den samme husstand.

 

Der er ikke muligt at søge hel eller delvis økonomiske friplads.

 

Vil I have nærmer oplysninger, gå ind på privat børnepasning, kommunes hjemmeside eller kontakt.

 

Den Centrale Pladsanvisning

Tinglev Midt 2

6360 Tinglev

Telefon 73 76 76 76

 

Storkereden - DGI idræt, leg og bevægelse · Anne-Mette & Torben Holbeck · Rugmarken 2 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 30 26 73 30 · mail@storkereden.net