Vi er privat pasningsordning, hvor vi må have op til 10 børn. Der er mange fordele ved at være to med hensyn til børnene – det giver mulighed for gøre noget med børnene i mindre grupper, enkelt barn og en god sparring.

 

Vi kan tilbyde pasning, hvor den pædagogiske læreplan bruges i dagligdagen, (barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier).

 

Vi lægger meget højt vægt på det enkelte barn – da børn er forskellige. Meget opmærksom på, at hver enkelt barn er en del af gruppen og fællesskabet i Storkereden. Giver de kære små ro, omsorg, tryghed, gør det bedste for at de trives her ved os.

Vi lægger stort vægt på en god og stille opstart i Storkereden -  de skal lære os, omgivelserne og de andre børn at kende, og vi skal lære den lille ny at kende.

Arbejder med barnet, der hvor vi møder det – i børne højde.

 

Vi er ikke på farten hverdag, det er lige så vigtig at have nogle rolige dage, ligesom det er sundt at komme ud og opleve ting uden for hjemmet. Man skal huske at det er gennem leg børn lærer bedst.

 

Vi benytter ikke iPad i Storkereden - der er så mange ting oplevelser i naturen kan byde på, som vil heller vil udnytte sammen med børnene.

 

Idræt, leg og bevægelse er med til at gøre barnet stærkere og give bedre indlæring - udelivet i naturen, sidde og bruge sine hænder indenfor, samt at barnet deltager i almindelige gøremål i hjemmet – prioriteres derfor meget højt.

 

Vi vil gøre vores til at børnene får en god start på livet – børn giver så meget glæde.

Velkommen til Storkereden DGI idræt, leg og bevægelse

Storkereden - DGI idræt, leg og bevægelse · Anne-Mette & Torben Holbeck · Rugmarken 2 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 30 26 73 30 · mail@storkereden.net